Stowarzyszenie “Eredità e memoria”- “Dziedzictwo i pamięć“ z wielkim entuzjazmem promowało i organizowało już wiele ciekawych inicjatyw świadczących o więzach między Imolą a Polską.
Z biegiem lat nasze miasto, podczas oficjalnych uroczystości, wielokrotnie przypominało wkład II Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa, który uwolnił Imolę 14 kwietnia 1945 To nie tylko wyrazy wdzięczności ale przede wszystkim okazja by przekazać tę wiedzę z pokolenia na pokolenie.

„Od pomnika polskiego żołnierza do aktywizacji wymian partnerskich między szkołami europejskimi, od spotkań weteranów z naszymi młodymi ludźmi zaangażowanymi w różne inicjatywy po organizację wystaw upamiętniających przeszłość, różnorodne projekty były już przez nas promowane i wdrażane, gdyż należy utrwalać pamięć o prawdzie, która nie może odejść w zapomnienie.”
Gabriele Ravanelli, prezes stowarzyszenia.
nimble_asset_fronte3_upscaled_illustartion_x4
PROJEKT MEMORIAŁ ANDERS 2020

Głównym celem projektu Memoriał Anders-Włochy 2020, promowanym przez komitet o tej samej nazwie, który powstał przy stowarzyszeniu „Dziedzictwo i Pamięć”, jest wsparcie realizacji pomnika poświęconego gen. Władysławowi Andersowi, dowódcy II Korpusu Polskiego, który wyzwolił Imolę dnia 14 kwietnia 1945 r.

Ostatnie publikacje