PROJEKT MEMORIAŁ ANDERS 2020

PROJEKT MEMORIAŁ ANDERS / WŁOCHY 2020

Głównym celem projektu Memoriał Anders-Włochy 2020, promowanym przez komitet o tej samej nazwie, który powstał przy stowarzyszeniu „Dziedzictwo i Pamięć”, jest wsparcie realizacji pomnika poświęconego gen. Władysławowi Andersowi, dowódcy II Korpusu Polskiego, który wyzwolił Imolę dnia 14 kwietnia 1945 r.
W projekt zaangażowani są, oprócz samego stowarzyszenia, rzeźbiarz Luigi Enzo Mattei, uczniowie klasy 5R instytutu technicznego „Luigi Paolini” (odpowiedzialni za projekt planu obszaru pod i wokół pomnika, w ramach praktyk szkolnych) oraz studenci Architektury obrazu i zarządzania zielenią miejską Uniwersytetu Bolońskiego (odpowiedzialni za projekt zieleni).

nimble_asset_fronte3_upscaled_illustartion_x4

Memoriał powstaje na skwerze imienia generała Andersa w pobliżu Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Coralii, przy via della Resistenza (Drogi oporu), obok istniejącego już pomnika niedźwiadka Wojtka, maskotki Drugiego Korpusu Polskiego, a jego inauguracja zamknie serię inicjatyw trwających już od 2005 roku, dzięki którym również pomnik Żołnierza Polskiego, pierwotnie umieszczony przy wjeździe do Imoli został przeniesiony na ten właśnie skwer w roku 2018.
Zakończenie projektu ustalono na 2020 – rok, w którym przypada pięćdziesiąta rocznica śmierci generała Andersa i 75 rocznica wyzwolenia naszego kraju.

Stowarzyszenie uzyskało już patronat miasta Imola, Ambasady oraz Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, zwróciło się również o patronat do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Turystyki, Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstw Edukacji Narodowej Włoch i Polski, stara się również o patronat Urzędu Prezydenta Republiki Włoskiej jak i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu UE i w końcu ambasad państw przez które biegł szlak II Korpusu Polskiego.

nimble_asset_Posa-prima-pietra-3
Pas ziemi Imoli stanie się zielonym miejscem pamięci dla wszystkich.

W okolicy Coraglia, którędy maszerowały oddziały II Korpusu, które wyzwolniły Imolę pod koniec drugiej wojny światowej, na wysokości via della Resistenza i via Molino Vecchio, znajduje się skrawek ziemi, który już nosi imię Generała; miejsce to przeznaczone zostało na skwer pamięci epickiego podróży Polaków pod dowództwem generała Andersa.

Generał Anders będzie przedstawiony w pozycji siedzącej.

Powodem tej niekonwencjonalnej interpretacji figury Generała jest chęć przedstawienia go nie tylko jako stratega, ale równieża jako mądrego i zdolnego polityka, a także wybiegającego w przyszłość pedagoga.
Sylwetka Generała Andersa zostanie przedstawiona jako nauczyciela jakby siedzącego za biurkiem, z książką w prawej ręce, a drugą dłonią wskazującego na mapę przebytej trasy co przywołuje do jego umiejętności strategicznych. Fotel odpowiedni jest dla męża stanu (polityka), któremu „w końcu” przywraca się zasłużone dla Zwycięzców miejsce;
Siedząc, z pokorą i charyzmatycznym autorytetem bohatera własnej historii jakim się stał , będzie witał przechodnia swą szlachetną postawą i zachęcał do otwartego dialogu z tymi, którzy na to zasługują i będą chcieli do niego dotrzeć.

nimble_asset_224px-Wladyslaw_Anders

Wizerunek ten, już przygotowywany przez rzeźbiarza Luigi Enzo Mattei i zaprezentowany w formie portretu 11-go listopada 2015 jest obecnie w trakcie realizacji, a autor uważa, iż każdy szczegół zasługuje na dokładną analizę.

Memoriał – to trzeba przeżyć.

Każdy zakątek skweru, którego projektem zajmują się dwie szkoły z miasta Imola, będzie poświęcony Polsce. Kamienna stela upamiętniająca żołnierza polskiego, dzieci nadziei oraz pomnik niedźwiadka Wojtka odpowiednio rozmieszczone przy wejsciu na skwer oraz waloryzacja zieleni i architektury mają sprawić, iż skwer ten będzie miejscem pamięci, ale również rekreacji dla wszystkich.